Legislație

 • We like giving ourselves a gift once in a while, this time we decided to book ourselves a chicago cleaning service, and you should too!
 •  Ordonanta 74/2007  privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari 

Speak Your Mind

Contacte utile

 

 

Administrația Fondului Imobiliar

Sediul Central: Blvd. Regina Elisabeta nr. 16, sect. 3

Orar: Luni – Joi: 9.00 – 14.30

Telefon: 021.315.6840

Adrese e-mail: [email protected][email protected]

 

Adresele Direcțiilor sau Serviciilor de Spațiu Locativ pe sectoare

Sectorul 1

Direcția Spațiu Locativ – Serviciul Fond Imobiliar (la sediul Primăriei)

Șoseaua  Bucuresti – Ploiesti nr. 9-13

Orar: Luni-Vineri: 10-14.

Tel: 021.315.01.91 /// 021.319.10.13;

 http://www.primariasector1.ro/

 

Sectorul 2

Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ – Serviciul Spațiu Locativ

(la sediul Primăriei)

Str. Chiristigiilor nr. 11-13

Orar: Luni, Miercuri: 08:30 – 16:30; Marți,Joi: 08:30 – 18:30; Vineri: 08:30 – 14.00

Tel: 021.209.60.00

 

Sectorul 3

Serviciul Spațiu Locativ

Str. Lucrețiu Patrașcanu nr. 3-5, et. 3, cam. 311

Orar:  Luni -Vineri: 9,30-12,30; Audiențe: Luni și Miercuri:12,30-14,

Tel: 021.341.07.05

[email protected]

www.primarie3.ro;

 

Sectorul 4

Direcția Spațiu Locativ

Str. Bulevardul George Cosbuc, nr 6-16

Orar: Marți și Joi: 10-14

021.335.92.30 / 021.335.92.36 / 021.335.92.38

[email protected]

http://www.ps4.ro

 

Sectorul 5

Serviciul Spaţii de Locuit şi Spaţii cu Altă Destinaţie

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31

Șef Serviciu : Tănăsescu Elvira

Orar: Luni – Vineri: 8,00 – 16,00

Tel. 021/314 43 18 int. 181

 

Sector 6

Direcția de Administrare a Fondului Locativ

Valea Oltului 139 – 141

Orar: Luni, Marti, Miercuri, Joi: 08.00 – 16.30; Vineri : 08.00 – 14.00.

Tel/fax : 021.365.74.73

Casieria DAFL

Orar: Luni, Miercuri:08.00 – 16.00; Marți și Joi: 8.00 – 19.00; Vineri 08.00 – 14.00

Email : [email protected]

http://www.dafls6.ro/

 

///////////

 

Speak Your Mind

Ghidul evacuatului

*Acest ghid este in curs de actualizare si va fi completat periodic cu noi informatii rezultate din demersurile  evacuatilor  la Primariile de Sector si a Capitalei si din etapele parcurse in instanțele de judecată.

 

   I. Măsuri de prevenire sau amânare a evacuării.

 De regulă, evacuații din casele naționalizate retrocedate au de a face fie cu moștenitori, fie cu cumpărători ai drepturilor litigioase (avocați, oameni de afaceri, executori judecatoresti).  Rareori cel care revendică imobilul este proprietarul în persoană si datorita intermedierilor, necunoasterii statutului imobilului la momentul trecerii lui in proprietatea statului,  dar si presiunii intereselor imobiliare, în multe cazuri dosarele de retrocedare pot fi incomplete – nu contin toate actele cerute de lege, iar uneori contin si acte false.

 

I.A    Cum ții piept acțiunilor abuzive ale firmelor de avocați specializate în evacuări care cumpără drepturile litigioase asupra locuinței tale!

  În cazul descoperirii și probării unor nereguli în procedura de revendicare a imobilului, există teoretic posibilitatea prevenirii evacuării dintr-o casă naționalizată. De cele mai multe ori însă evacuații reușesc cel mult amânarea evacuării pentru perioade de câțiva ani (chiar și până la 10 ani).

 Comisia de aplicare a Legii retrocedarilor 10/2001 de la nivelul Primariei Capitalei, pe baza solicitarilor venite de la proprietari sau cumparatori de drepturi litigioase, si a actelor in dovedire, intocmeste un referat in care se prezinta situatia juridica a imobilelor. Pe baza acestor referate se emit apoi dispozitii de primar prin care se restituie in natura imobilele.

 Din momentul in care Primaria Capitalei iti aduce la cunostinta acea dispozitie, o poti ataca ca si parte terță,  pe o singura cale: solicitarea anularii acesteia la Judecătoria de Sector, într-un termen de până la 18 luni.  Poți depune la Judecătorie probe care atestă netemeinicia revendicării.

 Daca totusi afli ca că imobilul naționalizat în care locuiești este revendicat si nu ai primit nici o instiintare,  te poti interesa dacă există deja o asemenea dispoziție din partea Primarului Capitalei privind retrocedarea pe site-ul Primăriei Capitalei la rubrica legea 10 http://www4.pmb.ro/wwwt/l112jur/iapag1jur.php, sau direct la Primaria Capitalei..

Odata ce dispozitie de primar a fost emisa, proprietarul va putea lua masurile legale in vederea evacuarii si vei fi citat la Judecatorie.  Din acel moment poți merge la arhivele Judecatoriei unde ai fost citat ca să verifici autenticitatea actelor depuse de proprietar. În cazul descoperirii unor lipsuri de acte sau nereguli, le poți aduce ca probe în instanță împotriva lui.

 

Proprietarul este obligat să depună în instanță:

I. Dovada titlului de proprietate pe imobilul solicitat (act de proprietate, contract vânzare-cumpărare, autorizație de construcție, etc.)

I.A – dovada faptului că la data naționalizării imobilului proprietarul nu avea credite ipotecare prin care imobilul respectiv să fi fost ipotecat. (pentru că legea retrocedărilor face referire strict la naționalizările considerate abuzive, nu și la cazurile de imobile preluate de stat pentru neplata creditului).

I.B – dovada faptului că nu a primit despăgubiri în schimbul imobilului pierdut.

II. Dovada calității de moștenitor a imobilului (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor).

III. Dovada faptului că imobilul a fost naționalizat în mod abuziv (proprietarul nu avea datorii la stat, imobilul respectiv nu figura ca și ipotecă, etc..)

IV.  Fișa Tehnică a imobilului  (data la care a fost construit imobilul)

Sugestii inspirate din cazurile fostilor evacuati:

–  Ca si chirias poti face, printr-un avocat, o cerere adresata judecătorului pentru a scoate istoricul rolului fiscal al imobilului retrocedat (in care se specifică cine era proprietarul de drept si ce datorii avea la stat).

 – Dacă ești fost chiriaș la stat care a reușit să cumperi în baza legii 10  un apartament/o casă naționalizată și ești amenințat cu evacuarea, este recomandat să verifici în dosarul depus de proprietar la ce dată a depus acesta prima notificare/revendicare de imobil către Primaria Capitalei. Dacă cererea lui este depusă după data la care ai cumpărat imobilul, nu poți fi încadrat ca și cumpărător de rea intenție, din moment ce nu știai că imobilul pe care îl cumperi va fi revendicat. În București au existat procese ale evacuaților în care cererea de retrocedare adusă in instanță ca și probă a relei voințe a chiriașului a fost de fapt un document fals, introdus la dosar dupa actul de cumparare de catre chirias.

    Dupa ce vei epuiza caile de atac (apel, recurs) si va exista o decizie definitiva si irevocabila a instantei de judecata priving evacuarea,  soluția legală aflată în prezent la îndemâna evacuatului este presiunea continuă pe autoritățile locale pentru respectarea dreptului la locuință socială, conform Legii Locuinței (114/1996, vezi Anexa x).

 

II. Alcătuirea și depunerea dosarelor de locuință socială.

 In cazul in care locuiesti sau ai locuit intr-o casa nationalizata in baza unui contract de inchiriere cu Administrația Fondului Imobiliar,(fostul ICRAL), din momentul primirii înștiințării privind încetarea contractului de închiriere este recomandat să începi sa-ti strangi actele pentru dosarul de cerere de locuință socială, pe care sa-l depui atât la Primaria de Sector, cat si la Primaria Capitalei (unde va trebui sa adaugi cateva acte in plus fata de dosarul de la Sector). Evacuații din casele nationalizate au prioritate in  listele de asteptare pentru locuinte sociale, daca sunt fosti titulari de contract de inchiriere cu AFI.

  In cazul in care locuiesti intr-o casa nationalizata si nu ai un contract de inchiriere legal –  fie pentru ca fostul contract cu AFI a expirat si noul proprietar nu a fost de acord sa semneze unul nou, fie pentru ca nu ai locuit niciodata in acea casa cu forme legale – poti aplica pentru locuinta sociala, dar sansele de a obtine una sunt mai mici fata de cazul in care ai fi avut un contract.  Depinde insa foarte mult de situatia economica a ta si a familiei tale.

  Dosarul poate fi depus si este recomandat sa-l depuis atât la Primăria Sectorului în care domiciliezi, cât și la Primăria Capitalei.

Pentru a putea beneficia de locuinta sociala trebuie sa indeplinesti urmatoarele conditii:

– sa nu deții  în proprietate o locuinţă;

– sa nu deții, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă.

– sa nu fi avut o locuință proprietate personală în trecut (cu excpetia celor care au cumparat de la stat casele nationalizate, in care locuiau ca si chiriasi) si sa nu fi instrainat o locuință după 01.01.1990

– sa nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

–  să poți face dovada unui venit constant prin care îți poți plăti chiria /întreținerea

– venitul mediu net lunar pe familie realizat în ultimele 12 luni, sa fie sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie (adica aproximativ 1600 lei la sfarsitul lui 2013). Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.

– să nu fi fost evacuat pe motiv de neplată a chiriei sau a întreținerii

Important !!! Dacă nu îndeplinești condițiile de mai sus, depunerea dosarului nu este recomandată. Vei irosi timp și energie, iar Comisia de la Primarie îți va respinge dosarul.

>>

 

Crearea dosarului pentru Primăria de Sector.

1. Documente de identitate și stare civilă

 • copie xerox certificate de nastere si buletine pentru toti membrii familiei;

 • copie xerox livret de familie; hotărârea de divorţ şi/sau partaj bunuri (după caz), precum şi copie după certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz)

2. Documente privind venitul familiei:

 • adeverință de venit pentru fiecare adult de la Administrația Financiară a sectorului tău (la depunerea cererii vei avea nevoie de timbru fiscal de 1 leu, care se găsește la orice oficiu poștal).

daca ești  angajat:

 • dovada venitului net de la angajator (adeverință tip de la angajator) pe ultimele 12 luni sau de când e angajat pentru fiecare membru al familiei, sau talon de pensie (ultimul) sau talon de alocație (ultimul);

 • de la contabilitatea angajatorului borderou de înregistrare la ITM: dovada dărilor la stat la zi.

daca ești șomer:

 • copia carnetului de luare în evidență la Oficiul de Muncă; și dovada venitului de șomaj din momentul in care s-a încadrat

nici angajat,  nici șomer:

 • dacă nu ai venituri declarate nici de la muncă nici de la șomaj,  vei face o declarație notarială pe proprie raspundere precum că nu ai nici un venit;

dacă benficiezi de ajutor social :

 • adeverința privind cuantumul sumei primite în ultimele 12 luni, de la biroul de Asistența Socială de la Primaria de Sector;

alte documente de venit:

 • copii ale documentelor de venit ale solicitantului (copie xerox a certificatului de handicap, copie decizie pensie de invaliditate, copie decizie pensie de urmaș, taloane de pensie, extrase de cont);

 

3. Documente locative:

 • ADEVERINȚĂ eliberată de Secția de Poliție care a emis cartea de identitate a solicitantului, din care să rezulte domiciliile stabilite avute după data de 01.01.1990 și până în prezent, înregistrate la Direcția Generală de Evidența Populației (mai exact – toate adresele la care ai locuit cu forme legale);

 • ADEVERINŢĂ eliberată de Direcţia de Taxe şi Impozite (DTI) în care să se precizeze dacă solicitantul a fost sau este proprietar al locuinţelor enunţate de Secţia de Poliţie (în adeverinţa eliberată precizată anterior; deci trebuie să ai asupra ta adeverinţa de la punctul precedent când mergi  la DTI)

 • Copie după contract de închiriere valabil încheiat cu proprietarul imobilului retrocedat, cu toate anexele; în contract ar trebui să fie menţionate toate persoanele care locuiesc împreună cu semnatarul contractului;

 • În cazul in care ai cumparat imobilul in care locuiai (conform legii 10) este nevoie de copia actului de proprietate (contract vanzare-cumparare, hotarare judecatoreasca, etc).

 • Declaratie notariala a solicitantului ca nu detine, nu a detinut si nu a instrainat o locuinta proprietate personala dupa 01.01.1990; (pentru sot/sotie este nevoie de declaratia notariala a ambilor soti);

 • Copii ale documentelor din care să rezulte că imobilul este restituit proprietarului (hotărâre judecătorească, dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti, proces verbal de punere în posesie sau adresa de la Administraţia Fondului Imobiliar din care să rezulte încetarea valabilităţii contractului de închiriere al titularului de dosar)

 • Copii ale documentelor din care să rezulte că esti (sau urmează) să fiii evacuat(ă) de proprietarul căruia i s-a retrocedat imobilul în baza Legilor 112/1995 sau 10/2001 (ordin de executare, copie dupa procesul verbal de evacuare, etc..)

4. Alte acte

–      Certificate medicale pentru invaliditate grad I și II,  handicap – (copie xerox, daca este cazul)

–       Certificat de revoluționar (beneficiar legea 341 2004) – (copie xerox, daca este cazul)

–      Certificat (adeverinta) pentru veteranii de razboi (daca este cazul)

–      ADEVERINTA pentru aceia dintre solicitantii care au fost institutionalizati in “Casele de copii” ;

–  Certificate de incadrare in prevederile Legeii 341/2004 (42/1990), Decret -Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri;(dupa caz)

>>

Crearea dosarului pentru Primaria Capitalei.

  Dosarul se depune la  Registratura Primăria Capitalei (adresa – B-dul Regina Elisabeta nr 42). Soliciți bon de ordine și depui dosarul la ghișeu. In cazul in care ti se va sugera sa faci o cerere prelabila si sa astepti un raspuns din partea Primariei inainte de a-ti depune dosarul, insista pentru depunerea directa. Cere numar de inregistrare.

Dosarul va contine toate actele de la dosarul depus la Sector. In plus vei adauga :

–      diplome și acte de studii (copii xerox)

–  un memoriu explicativ – situația familială și locativă–  o narare sensibilă a situației familiei.

– certificat de atestare fiscala (document care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate). pentru a obţine acest certificat, te prezinţi cu o copie dupa buletin si o taxa de timbru de 2 lei la Direcția Impozite și Taxe Locale din sectorul tau.

>>

Atentie!: Unii dintre evacuatii cu experienta recomanda depunerea unui dosar de cerere de locuinta sociala si direct la Administratia Fondului Imobiliar din  Blvd. Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3,   la biroul directorului general, cu inscriere prealabila pentru audienta.  Pentru lista de acte necesare in acest dosar trebuie sa ceri informatii direct la sediul biroului.

 III. Ca evacuat ai si optiunea de a aplica la ajutorul de urgenta pentru chirie la Primaria de Sector.

Ajutoarele de urgenta pentru plata chiriei se acorda doar persoanelor/familiilor care au un venit pe membru de familie sub nivelul salariului mediu brut pe tara (aprox 1600 lei la sfarsitul lui 2013).  Ajutorul se acorda în limita sumei de 900 lei pe luna, pe o perioada de maximum 2 ani.

Documentele necesare pentru acordarea unor ajutoare de urgenta pentru plata chiriei(unele sectoare pot solicita documente in plus, de aceea recomandam confirmarea listei la registratura primariei sectorului tau).

Persoanele/familiile se vor adresa cu o cerere scrisa Primariei de Sector, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, însotita de urmatoarele acte:

– titlu executoriu de evacuare (hotarare judecatoreasca definitiva + proces verbal evacuare)

– act de identitate;

– declaratie pe proprie raspundere a titularului ajutorului ca va folosi banii acordati cu titlu de ajutor numai în scopul platii chiriei;

– dovezi de venit ( adeverință de venit de la Administrația Financiară si adeverință tip de la angajator privind dovada venitului pe ultimele 12 luni

– angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucratoare de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenita, de natura sa modifice conditiile care au stat la baza acordarii compensatiei pentru plata chiriei;

– copie dupa contractul de inchirier valabil;

– angajamentul de a trimite, în termen de maxim de 20 de zile calendaristice, copie de pe contractul de închiriere înregistrat la Administratia Financiara; (în cazul dosarelor care se afla în plata);

– adeverinta/declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nici titularul ajutorului si nici familia acesteia nu au detinut si nu detin în proprietate imobile pe teritoriul României;

– declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca intre titularul ajutorului financiar si proprietarul locuintei inchiriate, respectic intre membrii familiei acestora nu exista relatii de rudenie.

IV Informatii utile pentru toti evacuatii.

– Potrivit Codului de Procedura Civila, nici o persoana nu poate fi evacuata in perioada 1 decembrie-1 martie, daca are contract de inchirierie cu Administratia Fondului Imobiliar.. Daca nu ai contract (adica se considera ca locuiesti abuziv), poti fi evacuat oricand.

–  Vecinul tău in pericol de evacuare nu este un concurent pentru o locuinţă socială. Dimpotrivă, dacă vă aliaţi, aveţi mai multe şanse să obtineti o locuinta pentru toata casa/scara blocului evacuata.

Speak Your Mind

Despre noi

Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL) este o inițiativă a oamenilor al căror drept la locuire este pus în pericol sau încălcat.

Inițiat de un grup de persoane evacuate si amenințate cu evacuarea din București, alături de rude ale acestora, prieteni, activiști, artiști, ong-isti, FCDL se constituie ca o platformă de activism locativ la nivel național. Ne adresăm în primul rând evacuaților, dar și oamenilor de rând neafectați de evacuări care susțin dreptul la o locuință decentă; organizațiilor civice, grupurilor politice independente, dar și mass-mediei, decidenților politici, autorităților locale și centrale.

Oameni din medii variate, răspândiți la țară sau oraș, sunt afectați constant de încălcarea dreptului fundamental la locuire. Fie că este o companie de dezvoltare imobiliară ce pătrunde în cartier pentru a crește prețurile caselor si chiriilor, fie că este o primărie ce nu acordă sprijinul cuvenit unor familii vulnerabile, fie că este un consiliu local ce decide izolarea unei comunități pe baza etniei, vedem peste tot cazuri de abuz și opresiune desfășurate în numele profitului și al puterii.

Credem că o schimbare reală poate veni doar prin solidaritate și auto-organizare. De accea FCDL este o inițiativă ce are două scopuri principale: 1. înlesnirea organizării oamenilor în fața încălcarii drepturilor lor locative și 2. aducerea pe agenda publică a mass-mediei și a autorităților a acestei probleme.

 

În fața autorităților, noi revendicăm:

 • Identificarea unor soluții legale pentru asigurarea cu locuință a tuturor chiriașilor din fostele case naționalizate aflați în pericol de evacuare. Nici o persoană nu trebuie sa ajungă în stradă !
 • Publicarea listelor actualizate de priorități pentru acordarea de locuințe pentru evacuați pe paginile web ale tuturor primăriilor de sector.
 • Asigurarea de locuințe decente permanente pentru persoanele fără adăpost;
 • Justiția locativă ca prioritate a politicilor bugetare locale cât și a politicilor publice. Solicităm creșterea bugetelor pentru Fondul Locativ de Stat în vederea construirii și/sau achiziționării de locuințe atât pentru evacuați, cât și pentru persoanele al căror venit nu le permite cumpărarea sau   închirierea unei case în actualele condiții economice. În prezent, ca urmare a dereglementărilor și anulării drepturilor sociale din ultimii 20 de ani, problemele locative sunt regula și nu excepția! De aceea principiul     cazurilor sociale și politica locuințelor sociale nu sunt o soluție suficientă pentru nevoile de bază ale majorității populației.
 • Reglementarea prețurilor chiriilor pentru locuințele private, în raport cu nivelul de trai al populației;
 • Introducerea in Constituție a dreptului la locuință

 

FCDL își propune pentru început:

 • Să adune la un loc oamenii cu probleme locative din toate sectoarele Bucureștiului dar și din orașe diferite din România, în scopul apărării colective organizate a drepturilor acestora.
 • Să inițieze dezbateri publice privind consecințele sociale ale legii retrocedărilor.
 • Să contribuie prin acțiuni în stradă, intervenții în mass-media, studii de caz, teorie critică, la combaterea ideilor și stereotipurilor consacrate privind oamenii sărăci fără locuintă și cei care nu pot să-și permită una (că nu vor sa muncească, că așteaptă sa li se dea, că sunt moștenirea vechiului regim, etc.)
 • Să stabilească și să întrețină legături cu grupuri de activism locativ din Europa de Est prin schimb de experiență și cunoaștere cu acestea.

Speak Your Mind

Contact

Ne puteti contacta folosind datele de mai jos:

Email: fcdloc_at_gmail_com.

Telefon: 0732394492

Speak Your Mind

Frontul comun pentru dreptul la locuire

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my blog. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Speak Your Mind